Forside ProdukterAfgrøderFMC NyhederTeknisk service
Om FMCKontakt
Du er her: FMC Agricultural Solutions Produkter Vækstreguleringsmidler Cuadro® 25 EC

Cuadro® 25 EC


Kortere og stærkere strå

Cuadro® 25 EC indeholder 250 g/l trinexapac-ethyl, som optages gennem bladene og transporteres systemisk til de voksende skud, hvor aktivstoffet hæmmer syntesen af de såkaldte gibbereliner. Gibberelinerne er de plantehormoner der sørger for stråets strækningsvækst. Hæmmes dannelsen af gibbereliner, hæmmes plantens strækningsvækst. Dette resulterer i et kortere og stærkere strå.

Cuadro® 25 EC er godkendt i hvede, byg, rug, triticale, havre, italiensk rajgræs, almindelig rajgræs, rødsvingel, strandsvingel, timothe og hundegræs.

Cuadro® 25 EC godkendt til mindre anvendelse i engrapgræs, stivbladet svingel og rajsvingel.

Cuadro® 25 EC må i hvede, rug, byg og triticale ikke anvendes senere end vækststadie BBCH 39.

Cuadro® 25 EC må i frøgræs-afgrøderne ikke anvendes senere end stadie BBCH 49. Dette giver et stort/bredt udsprøjtningsvindue i sammenligning med de eksisterende ccc-baserede løsninger.

Cuadro® 25 EC information
Indeholder: 250 g./l. trinexapac-ethyl.
Emballage størrelser: 5l.
Registreringsnummer: 11-45


Downloads

 

pdf Etiket CLP-klassificering (263 KB)
CLP står for "Classification, Labelling and Packaging", og er det nye Europæiske klassificeringssystem for stoffer og blandinger. Med CLP forordningen er der indført ny faremærkning, dvs. nye piktogrammer og nye fare- og sikkerhedssætninger. Læs mere her
Etiket DPD-klassificering (263 KB)
pdf Sikkerhedsdatablad (460.1 KB)
pdf Produktblad (1 MB)

 

Mindre anvendelse/Off label

 

Godkendelse til engrapgræs, stivbladet svingel og rajsvingel (185.7 KB)

 

FMC anbefaler korrekt brug af personlige værnemidler. Du kan læse hvilke værnemidler du bør anvende på produktets sikkerhedsdatablad.

 Læs mere her

Anbefaling

 

Teknisk service

Disclaimer notice  Ι  Privatlivspolitik