Forside ProdukterAfgrøderFMC NyhederTeknisk service
Om FMCKontakt
Du er her: FMC Agricultural Solutions Produkter Ukrudtsmidler Saracen®

Saracen®


Bredtvirkende ukrudtsprodukt til korn og frøgræs

Saracen® er et bredtvirkende ukrudtsmiddel, som er særdeles effektivt imod burresnerre, kamille, fuglegræs, pileurt, korn-valmue og korsblomstret ukrudt i korn og frøgræs.

Produktegenskaber

  • Effektiv bekæmpelse af burresnerre ved lave temperaturer

  • Ikke omfattet af restriktioner på minimidler

  • Ingen restriktioner på efterfølgende halmanvendelse

  • Bekæmpelse af SU-resistente ukrudtsarter

  • Yderst skånsom i korn og frøgræs

  • Effektivt lavdosisprodukt

  • Minor use godkendt i bl.a. nordmannsgran.

 

Saracen® produktinformation
Aktivstof 50 g/l florasulam
Formulering Suspensionskoncentrat (SC)
Emballage 100 ml, 250 ml. 500 ml. 1 l, 2 l, 3 l og 5 l
Dosering 150 ml/ha
Resistensklasse HRAC: B
Registreringsnummer 11-51

Anvendelse

Saracen® må kun anvendes til ukrudtsbekæmpelse i hvede, rug, byg, triticale og havre med eller uden græsudlæg samt i frøgræs og på græsmarker.

Virkemåde

Saracen® er et bredtvirkende ukrudtsprodukt til brug i korn. Det er særligt effektivt mod burresnerre, kamille, fuglegræs, pileurt, korn-valmue og korsblomstret ukrudt i korn og frøgræs. Selv store kamiller i frøgræs er ikke noget problem. Saracen® indeholder aktivstoffet florasulam, som er et såkaldt ALS-hæmmer produkt. Dermed tilhører det samme resistensgruppe, som minimidlerne (SU-produkter). Saracen® er ikke pålagt de samme restriktioner som SU-produkterne, og dermed kan Saracen® godt anvendes, selvom der er planlagt anvendelse af eller er sprøjtet med SU-produkt. Saracen® optages igennem bladene og transporteres til vækstpunkterne, hvor det hæmmer dannelsen af acetolactat-synthase (ALS), som er et vigtigt enzym i dannelsen af plante-essentielle aminosyrer. Saracen® er hurtigt omsat og efterlader ikke rester til næste års afgrøde, dermed behøver man ikke at tænke på hvor halmen ender, og der er frit afgrødevalg året efter anvendelse. Saracen® behøver ikke mere end 2-3o C for at være effektiv. Ukrudt kan bekæmpes tidligt om foråret i vintersæd og frøgræs, mens det stadig er småt, og ikke er begyndt at konkurrere med afgrøderne.


Aktuelle artikler

 

Saracen® som resistensbryder?

Aktivstoffet i Saracen® hedder florasulam, og det har en virkemekanisme der ligner virkemekanismen i tribenuron og metsulfuron. Derfor kan der være en chance for, at Saracen® kan bekæmpe SU-resistent ukrudt...


 

FMC anbefaler korrekt brug af personlige værnemidler. Du kan læse hvilke værnemidler du bør anvende på produktets sikkerhedsdatablad.

 Læs mere her

Produktinformation
Etiket 
Sikkerhedsdatablad 
pdf Produktblad 
pdf Mindre anvendelse i nordmannsgran til juletræer og pyntegrønt 

Teknisk service

Disclaimer notice  Ι  Privatlivspolitik