Forside ProdukterAfgrøderFMC NyhederTeknisk service
Om FMCKontakt
Du er her: FMC Agricultural Solutions Produkter Ukrudtsmidler Saracen® Delta

Saracen® Delta


Kombinationsprodukt - nedsætter risikoen for resistens

Saracen® Delta er et kombinationsprodukt, der mindsker risikoen for resistens og effektivt bekæmper bl.a. stedmoder, rød tvetand og ærenpris.

Produktegenskaber

  • Bekæmper SU-resistent ukrudt med Proline 197-mutationen

  • Nedsætter risikoen for at følsomme ukrudtsarter udvikler resistens

  • Forbedret effekt på stedmoder, rød tvetand og ærenpris

  • Ingen restriktioner på halmanvendelsen

  • Ikke omfattet af restriktioner på SU-midler

  • Yderst skånsom overfor korn og græsudlæg

  • Effektiv jord- og bladvirkning.

 

Saracen® Delta produktinformation
Aktivstof 50 g/l florasulam + 500 g/l diflufenican
Formulering Suspensionskoncentrat (SC) 
Emballage 0,5 l
Dosering 0,5 l, 1 l, 2 l, 3 l og 5 l
Resistensklasse HRAC: B + F1
Registreringsnummer 11-53

Anvendelse

Saracen® Delta må kun anvendes til ukrudtsbekæmpelse i hvede, rug, byg og triticale samt i frøgræs.

Virkemåde

Florasulam er et systemisk virkende bladherbicid. Aktivstoffet er beslægtet med sulfonylurea-midlerne og er som disse en ALS hæmmer. Det medfører at planten ikke kan producere vigtige aminosyrer. Væksten i følsomme ukrudtsarter påvirkes indenfor få timer efter sprøjtning, men der kan gå flere dage, før der ses visuelle påvirkninger af planten. Symptomerne ses først som en gulfarvning af de øverste meristemer på planten, herefter spreder symptomerne sig til resten af planten. Under perfekte forhold vil ukrudtet visne i løbet af 3 uger, men der kan gå op til 6 uger før den fulde effekt kan ses. Florasulam tilhører virkemådeklasse HRAC gruppe B. Diflufenican er et såkaldt pyridincarboxamid og tilhører gruppen af nicotinalider, som virker ved at aktivstoffet inhiberer carotenoid syntesen i planterne. Carotenoiderne er celle pigmenter, som sørger for, at de enkelte celler er i stand til at adsorbere energien dannet ved fotosyntese. Uden carotenoider vil planten bleges og plantecellen vil dø. Blegningen af cellerne er mest tydelig i ungt cellevæv, og nytilvækst vil oftest blive helt hvidt. Diflufenican giver både bladeffekt og jordeffekt. Ved udsprøjtning danner diflufenican en film på jordoverfladen, hvorfra aktivstoffet optages ved fremspiring af nyt ukrudt. Der kan opnås jordeffekt i op til 8 uger på endnu ikke fremspiret ukrudt. Diflufenican optages igennem bladene og kimstængler på spirende frø. Diflufenican kan give hvide pletter på afgrøden ved sen sprøjtning. Diflufenican tilhører virkemådeklasse HRAC gruppe F1. 

FMC anbefaler korrekt brug af personlige værnemidler. Du kan læse hvilke værnemidler du bør anvende på produktets sikkerhedsdatablad.

 Læs mere her

Produktinformation
pdf Etiket 
pdf Sikkerhedsdatablad 
pdf Produktblad 
pdf Pressemeddelse 
pdf Mindre anvendelse i nordmannsgran til juletræer og pyntegrønt 

Teknisk service

Disclaimer notice  Ι  Privatlivspolitik