Forside ProdukterAfgrøderFMC NyhederTeknisk service
Om FMCKontakt
Du er her: FMC Agricultural Solutions Produkter Ukrudtsmidler Saracen® Delta

Saracen® Delta


Nedsætter risikoen for resistens

Saracen® Delta er et kombinationsprodukt med fokus på at minimere risikoen for resistens.

Saracen® Delta indeholder 50 g/l florasulam og 500 g/l diflufenican i en flydende suspensionskoncentrat (SC) formulering.

Florasulam tilhører virkemådeklasse HRAC gruppe B. Diflufenican tilhører virkemådeklasse HRAC gruppe F1.

Kombinationen af de to aktivstoffer nedsætter risikoen for, at følsomme ukrudtsarter udvikler resistens imod Saracen® Delta.

Florasulam er et systemisk virkende bladherbicid. Aktivstoffet virker som en ALS-hæmmer og er beslægtet med sulfonylurea-midlerne (SU-Midler). Florasulam medfører at planten ikke kan producere vigtige aminosyrer.

Diflufenican er et såkaldt pyridincarboxamid og tilhører gruppen af nicotinalider, som virker ved at aktivstoffet inhiberer carotenoid syntesen i planterne. Carotenoiderne er celle pigmenter, som sørger for, at de enkelte celler er i stand til at adsorbere energien dannet ved fotosyntese. Uden carotenoider vil planten bleges og plantecellen vil dø. Diflufenican giver både bladeffekt og jordeffekt. Ved udsprøjtning danner diflufenican en film på jordoverfladen, hvorfra aktivstoffet optages ved fremspiring af nyt ukrudt.

Saracen® Delta information
Indeholder: 50 g./l. florasulam + 500 g./l. diflufenican.
Emballage størrelser: 0,5l.
Registreringsnummer: 11-53


Downloads

pdf Etiket CLP-klassificering (287 KB)
CLP står for "Classification, Labelling and Packaging", og er det nye Europæiske klassificeringssystem for stoffer og blandinger. Med CLP forordningen er der indført ny faremærkning, dvs. nye piktogrammer og nye fare- og sikkerhedssætninger. Læs mere her
pdf Sikkerhedsdatablad (446.9 KB)
pdf Produktblad (1.9 MB)
pdf Pressemeddelse (76 KB)

 

Mindre anvendelse / off label

pdf Mindre anvendelse i nordmannsgran til juletræer og pyntegrønt (263.7 KB)

 

FMC anbefaler korrekt brug af personlige værnemidler. Du kan læse hvilke værnemidler du bør anvende på produktets sikkerhedsdatablad.

 Læs mere her

Anbefaling


Teknisk service

Disclaimer notice  Ι  Privatlivspolitik