Forside ProdukterAfgrøderFMC NyhederTeknisk service
Om FMCKontakt
Du er her: FMC Agricultural Solutions Produkter Ukrudtsmidler Glyfonova® 450 Plus

Glyfonova® 450 Plus


Miljøstyrelsen har forlænget godkendelsen til 31. december 2017.

Du er altid velkommen til at kontakte os, hvis du er i tvivl. 


Markedets bedste glyphosat-løsning
 

Glyfonova® 450 er et total ukrudtsmiddel til en overordnet strategisk bekæmpelse af ukrudt. 

Glyfonova® 450 Plus er tilsat en effektiv skumdæmper, så skumdannelse undgås. Afstandkravet til vandmiljø er 0 meter ved brug af Glyfonova® 450 Plus, og der er ingen faresymboler på etiketten. Glyfonova® 450 Plus er ukrudtsmidlet, der via sin opdaterede formulering sætter nye standarder på det danske herbicidmarked.

I områder med hårdt sprøjtevand opnås effektforbedring ved at tilsætte NovaBalance®. Ved brug af NovaBalance® sænkes pH i sprøjtevæsken, og binding af bl.a. Ca++ og Mg++ til glyphosatmolekylet forhindres. 

Glyfonova® 450 Plus information
Indeholder: 450 g./l. glyphosat.
Emballage størrelser: 20l, 640l og 1000l.
Registreringsnummer: 11-15

Downloads 

pdf Etiket CLP-klassificering (325.2 KB)
CLP står for "Classification, Labelling and Packaging", og er det nye Europæiske klassificeringssystem for stoffer og blandinger. Med CLP forordningen er der indført ny faremærkning, dvs. nye piktogrammer og nye fare- og sikkerhedssætninger. Læs mere her
pdf Etiket DPD-klassificering (260.2 KB)
pdf Sikkerhedsdatablad (415 KB)
pdf Produktblad (2.7 MB)

 

 

Mindre anvendelse / off label

 

Godkendelse i buskfrugt og skovbrug (60.8 KB)
pdf Godkendelse i skov, juletræer, pyntegrønt og læhegn (236.7 KB)
pdf Godkendelse i lucerne (62.6 KB)

Mindre anvendelses godkendelser for Glyfonova® 450 Plus

Dosering l/ha Begrænsninger
Aronia, blåbær, ribs, solbær og stikkelsbær 2,4 Op til 3 sprøjtninger fra bladfald til beg. Blomstring året efter
Nordmannsgrankulturer til juletræer og pyntegrønt 0,4 - 1,2 Op til 3 sprøjtninger pr. sæson. Bredspredt før knopbrydning.
Nordmannsgrankulturer til juletræer og pyntegrønt 0,6 -1,2 Afskærmet sprøjtning i perioden 1. april – 1. oktober
Lucerne 0,6 - 0,8 En behandling pr. sæson. Bekæmpelse af enårig rapgræs om efteråret i lucerne i perioden efter sidste slæt, hvor afgrøden ikke har væsentlig genvækst. Normalt 1-2 uger efter slæt eller efter den første frost, hvor lucernen går ud af vækst.
Nordmannsgran, nobilis, bøg, eg og ask Op til 1,6 Sprøjtningen udføres inden der er tegn på knopbrydning.
Nordmannsgran over toppen 0,24 Fra skudbrydning til omkring 1. juli
Nordmannsgran over toppen 0,48 Fra 1. juli og resten af granernes vækstperiode

Ansvar for mindre anvendelse og vejledning:

Godkendelse af plantebeskyttelsesmidler til mindre anvendelse er en speciel godkendelse, som gør det muligt at anvende et allerede godkendt plantebeskyttelsesmiddel i en afgrøde af mindre betydning, og som ikke nødvendigvis er nævnt på midlets etikette.

Vejledning til Mindre anvendelse - eget ansvar

Der kan ikke garanteres for, at der ikke kan opstå skader på afgrøden eller være svigtende virkning af et kemisk bekæmpelsesmiddel, selv om vejledningen til mindre anvendelse følges. Cheminova kan ikke gøres ansvarlig for skader eller svigtende virkning, der må opstå, hvor et kemisk bekæmpelsesmiddel er godkendt til mindre anvendelse og den tilknyttede vejledning til afgrøden følges.

Vejledningen i brug af et kemisk bekæmpelsesmiddel, som er tilladt på baggrund af en godkendelse til mindre anvendelse, bygger på få forsøgsresultater og observationer. Alle situationer, hvorunder midlet må anvendes, er ikke afprøvet, og midlet er heller ikke afprøvet i alle træarter. Midlets effekt kendes primært fra andre afgrøder, og der kan derfor være forhold, som gør, at midlet ikke virker tilfredsstillende i den pågældende afgrøde. Derfor kan der måske opstå skader eller svigtende virkning, når vejledningen til mindre anvendelse følges.

Anvendelsen i afgrøden sker på brugerens eget ansvar for så vidt angår midlets effektivitet og eventuelle skader på nytteplanter. Øvrige bestemmelser på etiketten skal også overholdes i forbindelse med den mindre anvendelse.

Aktuelle artikler

En innovativ formulering

Glyfonova® 450 Plus er Cheminova A/S nyeste og mest moderne formulering af aktivstoffet glyphosat...


 

FMC anbefaler korrekt brug af personlige værnemidler. Du kan læse hvilke værnemidler du bør anvende på produktets sikkerhedsdatablad.

 Læs mere her

Anbefaling

 
 

Teknisk service

Disclaimer notice  Ι  Privatlivspolitik