Forside ProdukterAfgrøderFMC NyhederTeknisk service
Om FMCKontakt
Du er her: FMC Agricultural Solutions Produkter Ukrudtsmidler Accurate® 20 WG

Accurate® 20 WG


Målrettet bekæmpelse af restukrudt i vintersæd   

Minimidlet Accurate® 20 WG giver størst mulig effekt med en lille indsats. Ved at anvende få gram Accurate® 20 WG pr. hektar opnås en præcis og mindre miljøbelastende ukrudtsbekæmpelse på kornarealer.

Accurate® 20 WG information
Indeholder: 200 g./kg. metsulfuron-methyl.
Emballage størrelser: 100 g. Målebæger medfølger.
Registreringsnummer: 11-32
 

Downloads

pdf Etiket CLP-klassificering (278.7 KB)
CLP står for "Classification, Labelling and Packaging", og er det nye Europæiske klassificeringssystem for stoffer og blandinger. Med CLP forordningen er der indført ny faremærkning, dvs. nye piktogrammer og nye fare- og sikkerhedssætninger. Læs mere her
Etiket DPD-klassificering (276 KB)
Sikkerhedsdatablad (361.9 KB)
pdf Produktblad (1.4 MB)

 

 

Mindre anvendelse / off label

 

Off-label godkendelse til bekæmpelse af ukrudt i nordmannsgran (78.8 KB)
Brugsvejledning nordmannsgran (109.8 KB)
Brugsvejledning juletræer og pyntegrønt (50.1 KB)
Mindre anvendelse i nordmannsgran (52.8 KB)
Mindre anvendelse i spindhør (47.2 KB)
pdf Mindre anvendelse i elefantgræs (142 KB)

Mindre anvendelses godkendelser for Accurate® 20WG

 

  Dosering l/ha  Begrænsninger
Nordmannsgran til juletræer og pyntegrønt 20,0

Udsprøjtes i sidste halvdel af april inden granernes knopbrydning. Ukrudtet må højst være 20cm højt.

Spindhør Op til 20,0 Der anvendes maks. 20 g/ha, når hørplanterne er mere end 5 cm høje.
Elefantgræs 20,0 Må maksimalt anvendes 1 gang pr. sæson.

 

Ansvar for mindre anvendelse og vejledning:

Godkendelse af plantebeskyttelsesmidler til mindre anvendelse er en speciel godkendelse, som gør det muligt at anvende et allerede godkendt plantebeskyttelsesmiddel i en afgrøde af mindre betydning, og som ikke nødvendigvis er nævnt på midlets etikette.

 

Vejledning til Mindre anvendelse - eget ansvar

Der kan ikke garanteres for, at der ikke kan opstå skader på afgrøden eller være svigtende virkning af et kemisk bekæmpelsesmiddel, selv om vejledningen til mindre anvendelse følges. Cheminova kan ikke gøres ansvarlig for skader eller svigtende virkning, der må opstå, hvor et kemisk bekæmpelsesmiddel er godkendt til mindre anvendelse og den tilknyttede vejledning til afgrøden følges.

 

Vejledningen i brug af et kemisk bekæmpelsesmiddel, som er tilladt på baggrund af en godkendelse til mindre anvendelse, bygger på få forsøgsresultater og observationer. Alle situationer, hvorunder midlet må anvendes, er ikke afprøvet, og midlet er heller ikke afprøvet i alle træarter. Midlets effekt kendes primært fra andre afgrøder, og der kan derfor være forhold, som gør, at midlet ikke virker tilfredsstillende i den pågældende afgrøde. Derfor kan der måske opstå skader eller svigtende virkning, når vejledningen til mindre anvendelse følges.

 

Anvendelsen i afgrøden sker på brugerens eget ansvar for så vidt angår midlets effektivitet og eventuelle skader på nytteplanter. Øvrige bestemmelser på etiketten skal også overholdes i forbindelse med den mindre anvendelse.

 


 

FMC anbefaler korrekt brug af personlige værnemidler. Du kan læse hvilke værnemidler du bør anvende på produktets sikkerhedsdatablad.

 Læs mere her

Anbefaling

 

 

Teknisk service

Disclaimer notice  Ι  Privatlivspolitik