Forside ProdukterAfgrøderFMC NyhederTeknisk service
Om FMCKontakt
Du er her: FMC Agricultural Solutions Produkter Ukrudtsmidler Accurate® Delta

Accurate® Delta


Miljøstyrelsen har 30. november forlænget produktgodkendelserne til 30. juni 2016.

Du er altid velkommen til at kontakte os, hvis du er i tvivl. 


Effektiv ukrudtsbekæmpelse i vinterhvede, vinterbyg og vårbyg

Accurate® Delta er et selektivt systemisk herbicid, som bekæmper en lang række problematiske ukrudtsarter i korn.

Metsulfuronmethyl optages via blade og gennem rødderne og transporteres til plantens vækstpunkter. I følsomme planter blokeres dannelsen af aminosyrerne valin, leucin og isoleucin. Det medfører, at celledeling og vækst i planten stopper. Diflufenican optages af plantens blade og rødder.

Accurate® Delta er en færdigformulering af de to aktivstoffer metsulfuronmethyl og diflufenican. Accurate® Delta har dermed to virkemåder.

Metsulfuron er en såkaldt ALS-hæmmer, og diflufenican inhiberer dannelsen af PDS. Hos arter, som er følsomme overfor begge aktivstoffer, vil anvendelse af Accurate® Delta minimere risikoen for resistensdannelse. I Danmark er der fundet fuglegræs, kornvalmue, kamille, hanekro og gul okseøje, som har udviklet resistens imod ALS-hæmmere. Der er ingen kendte tilfælde af resistens overfor diflufenican. Metsulfuron tilhører HRAC-gruppe B. Diflufenican tilhører HRAC-gruppe F1.

Accurate® Delta information
Indeholder: 60 g/kg metsulfuron-methyl og 600 g/kg diflufenican.
Emballage størrelser: 500 g.
Registreringsnummer: 11-43


Downloads

pdf Etiket CLP-klassificering (285.5 KB)
CLP står for "Classification, Labelling and Packaging", og er det nye Europæiske klassificeringssystem for stoffer og blandinger. Med CLP forordningen er der indført ny faremærkning, dvs. nye piktogrammer og nye fare- og sikkerhedssætninger. Læs mere her
pdf Sikkerhedsdatablad (339.8 KB)

 


 

FMC anbefaler korrekt brug af personlige værnemidler. Du kan læse hvilke værnemidler du bør anvende på produktets sikkerhedsdatablad.

 Læs mere her

Anbefaling
Teknisk service

 
Disclaimer notice  Ι  Privatlivspolitik