Forside ProdukterAfgrøderFMC NyhederTeknisk service
Om FMCKontakt
Du er her: FMC Agricultural Solutions Produkter Ukrudtsmidler

Ukrudtsmidler


Bredt sortiment af ukrudtsmidler fra FMC 

Produktgruppen af ukrudtsmidler er den mest mangfoldige gruppe med et bredt sortiment af produkter. Ukrudtsbekæmpelse kræver en langsigtet strategi.

Miljørigtige formuleringer af glyphosatprodukter
FMC er kendt for sin brede serie af glyphosat produkter, Glyfonova®. FMC har i dag registreret en lang række formuleringer, som leverer totalbekæmpelse af ukrudt. Vores produkter er moderne og lever op til miljø- og håndteringskrav. NovaBalance® sørger for fuld udnyttelse af hvert enkelt gram aktivstof.

Sulfonylurea-produkter (SU)
Fremstilling af SU-produkter er ikke vanskeligt. Fremstilling af gode minimidler er den store udfordring. SU-produkterne Nuance® WG, Accurate® 20WG, Harass® og Accurate® Delta viser, at FMC behersker teknologi og produktion af bredtvirkende SU-produkter.

Mikrokapselteknologi
Reactor® 360 CS er det første herbicid fra FMC, der er formuleret i en mikrokapsel. Mikrokapselteknologien gør det muligt at anvende et forholdsvist flygtigt aktivstof til at være effektivt overfor ukrudt og selektivt overfor afgrøden.

Selektiv græsukrudtsbekæmpelse mod bl.a. flyvehavre
I Danmark er bekæmpelse af flyvehavre lovpligtigt. Foxtrot® giver en sikker bekæmpelse af flyvehavre samtidig med effekt på agerrævehale, vindaks og alm. rapgræs. Foxtrot® er et safener-baseret herbicid.

ALS virkemåde uden snærende restriktioner
Med registreringen af Saracen® leverer FMC et burresnerreprodukt, der er fri for de begrænsninger, der er på SU-produkterne. Saracen® kan benyttes til bredspektret ukrudtsbekæmpelse i korn og græs, så snart væksten starter i foråret.


  Nuance   Accurate
         
  Foxtrot   Glyfonova 450 Plus
         
   
         
     
         
         

 


Afgrøder

 

Teknisk service

Hent brochure i pdf format

 

Disclaimer notice  Ι  Privatlivspolitik