Forside ProdukterAfgrøderFMC NyhederTeknisk service
Om FMCKontakt
Du er her: FMC Agricultural Solutions Produkter Skadedyrsmidler Avaunt®

Avaunt®


Effektiv bekæmpelse af glimmerbøsser

Avaunt® repræsenterer en ny generation af insektmidler med en unik virkemåde til bekæmpelse af glimmerbøsser. Avaunt® er godkendt til mindre anvendelse i bekæmpelsen af stankelbenslarver i efteråret.

Produktegenskaber

  • Mulighed for tidlig behandling allerede fra stadie 30

  • Glimmerbøssernes skadelige aktivitet ophører hurtigt efter kontakt med behandlede plantedele

  • Langtidseffekt som beskytter rapsen i de mest sårbare udviklingsstadier, hvor knopperne er små

  • Regnfast allerede en time efter behandling

  • Effekten er uafhængig af temperatur

  • Stabilt overfor UV-lys og temperatur

  • Bekæmper alle glimmerbøsser inklusiv de resistente

 

Avaunt® produktinformation
Aktivstof 150 g/l indoxacarb
Formulering Emulsionskoncentrat (EC)
Emballage 1 l og 3 l
Dosering 0,17 l/ha
Resistensklasse IRAC: 22A
Registreringsnummer 3-179

Anvendelse

Avaunt® må kun anvendes til bekæmpelse af glimmerbøsser i vinterraps, vårraps og rybs.

Virkemåde

Avaunt® er et kontaktmiddel, hvor det aktive stof indoxacarb binder sig i planternes vokslag. Det er derfor yderst vigtigt, at der sørges for en god dækning af de plantedele, hvor skadeinsekterne befinder sig. Avaunt® indeholder aktivstoffet indoxacarb, der hører til virkemådegruppen: oxadiazin, som virker ved at blokerer natrium kanalerne i insekternes cen- tral nervesystem. Glimmerbøsser, der har optaget Avaunt®, holder op med at æde og får ukoordinerede bevægelser i løbet at få timer. De lammes, falder til jorden og dør indenfor 1-2 døgn. Avaunt® optages i glimmerbøsserne især ved indtagelse, og i mindre grad gennem kontakt med midlet. Langtidsvirkning: opnås kun på plantedele, der er dækket af sprøjtevæsken. Virkningen er afhængig af doseringens størrelse, samt sprøjtevæskens dækning på afgrøden, men er normalt på ca. 14 dage.



 

FMC anbefaler korrekt brug af personlige værnemidler. Du kan læse hvilke værnemidler du bør anvende på produktets sikkerhedsdatablad.

 Læs mere her

Produktinformation
pdf Etiket 
pdf Sikkerhedsdatablad
pdf Produktblad
pdf Mindre anvendelse til bekæmpelse af stankelbenslarver på golfbaner 
pdf Mindre anvendelse mod aksløberlarver i græs, kløvergræs frøgræs og korn
pdf Mindre anvendelse mod stankelbenslarver i græs, frøgræs og kløvergræs efterår
pdf Mindre anvendelse i korsblomstret havefrø til frøproduktion om foråret

Teknisk service

Disclaimer notice  Ι  Privatlivspolitik