Forside ProdukterAfgrøderFMC NyhederTeknisk service
Om FMCKontakt
Du er her: FMC Agricultural Solutions Produkter Produkter til hus og have Glyfonova® Klar Til Brug

Glyfonova® Klar Til Brug


Miljøstyrelsen har forlænget godkendelsen til 31. december 2017.

Du er altid velkommen til at kontakte os, hvis du er i tvivl. 


Glyfonova® Klar Til Brug

Glyfonova® Klar Til Brug er et færdigopblandet totalukrudtsmiddel, der bekæmper generende ukrudt på fortove, i indkørsler, på gårdspladser og lignende steder.

Ved afbrænding af ukrudt er CO2 belastningen markant højere end ved ukrudtsbekæmpelse med Glyfonova® Klar Til Brug. Afbrænding af ukrudt har igennem årene medført en lang række brande, som helt undgås ved brug af produktet.

Glyfonova® Klar Til Brug er et systemisk produkt, som transporteres via planternes ledningsvæv til rodsystemet. Det medvirker, at ukrudtet effektivt bekæmpes både over og under jorden. Der går derfor væsentligt længere tid, inden genbehandling er nødvendig sammenlignet med afbrænding.

Lokale vedtægter og bestemmelser i ens kommunen kan konflikte med den generelle miljøgodkendelse af Glyfonova® Klar Til Brug. Man anbefales derfor at checke sin kommunes retningslinjer for det pågældende beboelses eller industriområde, hvor man ønsker at anvende bekæmpelsesmidler.

Glyfonova® Klar Til Brug information
Indeholder 7,2 g./l. glyphosat.
Emballage størrelser: 5l., 10l.
Registreringsnummer: 11-61


Downloads

pdf Etiket CLP-klassificering (2.9 MB)
CLP står for "Classification, Labelling and Packaging", og er det nye Europæiske klassificeringssystem for stoffer og blandinger. Med CLP forordningen er der indført ny faremærkning, dvs. nye piktogrammer og nye fare- og sikkerhedssætninger. Læs mere her
pdf Sikkerhedsdatablad (432.9 KB)

 

FMC anbefaler korrekt brug af personlige værnemidler. Du kan læse hvilke værnemidler du bør anvende på produktets sikkerhedsdatablad.

 Læs mere her

Afgrøde

Teknisk service

Glyfonova® Klar til Brug er godkendt af Miljøstyrelsen til brug for private haveejere.

Læs mere på Miljø-
styrelsens hjemmeside:

Disclaimer notice  Ι  Privatlivspolitik