Forside ProdukterAfgrøderFMC NyhederTeknisk service
Om FMCKontakt
Du er her: FMC Agricultural Solutions Produkter Øvrige produkter NovaBalance®

NovaBalance®


Intelligent beskyttelse af glyphosatmolekylet

NovaBalance® er et effektivt additiv, som regulerer sprøjtevæskens pH-værdi. Følsomme planteværnsprodukter nedbrydes ved høje pH-værdier. Ved at tilsætte NovaBalance® optimeres pH i sprøjtevæsken, så aktivstofferne beskyttes bedst muligt.   

Forsøg udført på Flakkebjerg i 2014 har vist, at effekten af MCPA kan forbedres markant ved tilsætning af NovaBalance. 

http://www.agrar-plus.dk/agro/artikel/84169-effekt-af-nye-additiver

NovaBalance® kan anvendes som additiv sammen med Kemifam® Power / Betanal® Power for at imødegå eventuelle udfældninger.

NovaBalance® er den intelligente beskyttelse af glyphosat-molekylet i din sprøjtetank.

Pyrethroider er følsomme overfor høj pH-værdi i sprøjtevæsken. NovoBalance® sikrer optimal og balanceret pH-værdi.
 

 

Problem Dosis Tid
Udfældning af Kemifam/Herbasan/Betanal Power i forbindelse med ukrudtssprøjtning i roer. 2 L NovaBalance®/1000 l. sprøjtevand NovaBalance® skal tilsættes vandet FØR kemikalier fyldes på

Bemærkninger:

Udfældningsproblemerne er størst i områder med hårdt vand.

NovaBalance® neutraliserer uønsket pH-forøgelse, for eksempel som følge af brug af bor-holdige produkter. Visse planteværnsmidler som for eksempel Mavrik®2F er følsomme overfor højt pH i sprøjtevæsken.

Problem Dosis Tid
Basisk hydrolyse af planteværnsmidler, der er følsomme overfor højt pH. Visse pyrethroider nedbrydes hurtigere i højt pH. 2 L NovaBalance®/1000 l. sprøjtevand NovaBalance® skal tilsættes vandet FØR kemikalier fyldes på

Bemærkninger:

Ved tilsætning af borholdige produkter hæves pH i sprøjtevandet til et niveau, der kan være kritisk for følsomme planteværnsmidler.

NovaBalance® føres i følgende emballage størrelser: 5l.

 

Se video

 

Kemifam® Power / Betanal® Power er registrerede varemærker hos Bayer Crop Sciences, Mavrik® 2F er registret varemærke hos Adama.

Downloads

Etiket CLP-klassificering (868.6 KB)
CLP står for "Classification, Labelling and Packaging", og er det nye Europæiske klassificeringssystem for stoffer og blandinger. Med CLP forordningen er der indført ny faremærkning, dvs. nye piktogrammer og nye fare- og sikkerhedssætninger. Læs mere her
Sikkerhedsdatablad (419.2 KB)
pdf Produktblad (1.8 MB)

Aktuelle artikler

Syre hæver effekt af visse sprøjtemidler

Nogle sprøjtemidlers effekt påvirkes af sprøjtevandets pH eller hårdhed, og bør tilsættes surhedsregulerende midler.

NovaBalance® – balance i sprøjtevandets kvalitet

I England knytter man ordet "waterconditioner" til NovaBalance®. Men at finde en dækkende dansk oversættelse er ikke muligt...


 

FMC anbefaler korrekt brug af personlige værnemidler. Du kan læse hvilke værnemidler du bør anvende på produktets sikkerhedsdatablad.

 Læs mere her

Anbefaling

  

Teknisk service

Disclaimer notice  Ι  Privatlivspolitik