Forside ProdukterAfgrøderFMC NyhederTeknisk service
Om FMCKontakt
Du er her: FMC Agricultural Solutions Produkter Mikronæringsstoffer Hi-Phos

Hi-Phos


Undgå fosformangel i afgrøderne

Hi-Phos er hjælp til selvhjælp i planten, der sikrer synkroniseret tilførsel af fosfor. 

Hi-Phos indeholder (g./l.):
Fosfor (P) 192,0 
Kalium (K) 62,0
Magnesium (Mg) 48,0

Hi-Phos kan anvendes i alle afgrøder og bruges særligt i vintersædsafgrøder til at starte væksten i det tidlige forår, hvor rødderne har svære vækstbetingelser i den kolde våde jord (kulde-induceret fosformangel).

Hvis jorden har et fosfortal (< 2) og/eller en pH-værdi udenfor intervallet pH 6-7, har planterne svært ved at komme i vækst om foråret. Planterne vil, med tilførsel af Hi-Phos, opnå en hurtigere start, der sikrer det potentielle udbytte.

Hi-Phos leveres i emballagestørrelse: 10l.

 


Downloads
 

 Etiket CLP-klassificering (450.6 KB)
CLP står for "Classification, Labelling and Packaging", og er det nye Europæiske klassificeringssystem for stoffer og blandinger. Med CLP forordningen er der indført ny faremærkning, dvs. nye piktogrammer og nye fare- og sikkerhedssætninger. Læs mere her
 Sikkerhedsdatablad (37.9 KB)

 

FMC anbefaler korrekt brug af personlige værnemidler. Du kan læse hvilke værnemidler du bør anvende på produktets sikkerhedsdatablad.

 Læs mere her

AnbefalingAfgrøde

Teknisk service

Disclaimer notice  Ι  Privatlivspolitik