Forside ProdukterAfgrøderFMC NyhederTeknisk service
Om FMCKontakt
Du er her: FMC Agricultural Solutions Produkter Mikronæringsstoffer Entire®

Entire®


De 7 vigtigste næringsstoffer til korn

Entire® er formuleret som et suspensionsmiddel med høj koncentration af de 7 mest vigtige plantenæringsstoffer for kornproduktion.

Entire® indeholder (g./l.):
Kvælstof (N) 80,0
Fosfor (P) 25,0 (57,0 P2O5)
Magnesium (Mg) 53,0 (88,0 MgO)
Svovl (S) 129,0 (322,0 SO3)
Kobber (Cu) 15,0
Mangan (Mn) 140,0
Zink (Zn) 79,0

Entire® en en multiprodukt, der garanterer komplet næringsstoftilførsel til alle planter. Produktet er letopløseligt, regnfast og blandbart med relevante plantebeskyttelsesmidler.

 


Downloads

Etiket CLP-klassificering (117.4 KB)
CLP står for "Classification, Labelling and Packaging", og er det nye Europæiske klassificeringssystem for stoffer og blandinger. Med CLP forordningen er der indført ny faremærkning, dvs. nye piktogrammer og nye fare- og sikkerhedssætninger. Læs mere her
Sikkerhedsdatablad (40.1 KB)

 

FMC anbefaler korrekt brug af personlige værnemidler. Du kan læse hvilke værnemidler du bør anvende på produktets sikkerhedsdatablad.

 Læs mere her

Anbefaling

Afgrøde

Teknisk service

Disclaimer notice  Ι  Privatlivspolitik