Forside ProdukterAfgrøderFMC NyhederTeknisk service
Om FMCKontakt
Du er her: FMC Agricultural Solutions Afgrøder Stub Glyfonova® 450 Plus til stub

Glyfonova® 450 Plus til stub


Skadevolder Dosering Tid

Kvik

Spildkorn

Tokimbladet ukrudt

1,2-3,2 Efter høst på småt ukrudt i vækst

 

Bemærkninger:

 

Bekæmpelse af kvik og tokimbladet ukrudt samt genspiret korn.

 

Doseringen på 2,4 l/ha kan anvendes, når følgende betingelser er til stede: høj luftfugtighed, temperatur over 15°C, højt vejr (solskin) fra sprøjtetidspunkt (formiddag) til aften, Under 25 kvikskud/m2.

 

Halmen bør fjernes straks efter høst, således at kvikken kan komme i god vækst.

 

Når kvikken har 3-6 aktive blade og er ca. 15-20 cm høj, kan der behandles med Glyfonova® 450 Plus. I tilfælde af at halmen snittes efter høst, må den snittes fint og fordeles godt for at få optimal effekt over hele marken.

 

Behandling med Glyfonova® 450 Plus bør altid foretages på ubearbejdet jord efter høst, når ukrudtet er i god vækst og har passende udvikling.

 

Undgå ved høst at sætte for høj stub, som kan forringe den aktive genvækst af kvikken.

 

En stubbehandling kan foretages til langt hen på året, så længe klimaforholdene tillader det. Enkelte frostnætter med temperaturer ned til ÷3°C før sprøjtning vil ikke have indflydelse på virkningen.

 

Jordbearbejdning kan påbegyndes 10 dage efter behandlingen.

 

Dosering:

Genfremspiret korn og andet ukrudt: 1,2-1,6 l/ha

Kvik: 2,4-3,2 l/ha.Anbefaling

 

Afgrøder

 

Disclaimer notice  Ι  Privatlivspolitik