Forside ProdukterAfgrøderFMC NyhederTeknisk service
Om FMCKontakt
Du er her: FMC Agricultural Solutions Afgrøder Raps Reactor® 360 CS til vinterraps

Reactor® 360 CS til vinterraps


Anbefaling:


Ukrudt Tidspunkt Udsprøjtning Dosering

Reactor® 360 CS har meget god virkning mod hyrdetaske og burresnerre.

 

Reactor® 360 CS har god virkning mod fuglegræs, rød tvetand og ærenpris.

 

Reactor® 360 CS har moderat virkning

hanekro, hundepersille, kornblomst, hvidmelet gåsefod, pengeurt, pileurt og enårig rapgræs.

Efter såning og senest 3 dage efter.

 

Rapsen må ikke være fremspiret.

 

Der skal være to clomazone-frie år i den enkelte mark.

Reactor® 360 CS bør udsprøjtes jævnt og direkte på jorden i et veltilberedt såbed uden knolde og med en god jordfugtighed.

 

Det er vigtigt at hele arealet dækkes.

 

Frøene bør ligge i ensartet dybde (min. 2 cm.) og direkte kontakt mellem rapsfrøene og sprøjtevæsken bør undgås.

 

Midlet skal ikke indarbejdes i jorden og tromling efter udsprøjtning frarådes.

0,25 l/ha

 

På let sandjord bør doseringen reduceres til 0,20 l/ha

 

Bemærkninger

Ved udsprøjtning må afgrøderne ikke være fremspiret, da dette kan medføre kraftig afblegning og svækkelse af afgrøderne. Reactor® 360 CS skal i vinterraps udsprøjtes efter såning og senest 3 dage efter. I rapsholdige sædskifter, skal der minimum være 2 år, hvor den enkelte mark ikke behandles med clomazon.

Der kan i etableringsfasen af afgrøderne forekomme spredte og midlertidige afblegninger, dette ses specielt på sandjorde efter kraftig nedbør. Normalt forsvinder denne lysfarvning dog efter et stykke tid og har ingen indflydelse på kvalitet og udbytte.

Ved udsprøjtning på tør jord forbliver Reactor® 360 CS stabil og inaktiv, men midlet aktiveres igen når jordoverfladen bliver fugtig.

 

Efterfølgende afgrøder

Ved udvintring af vinterraps behandlet med Reactor® 360 CS, kan man om foråret efter grundig pløjning så om med korn, ærter, majs, kartofler, vårraps, gulerødder, løg og hør.


Anbefaling

 


Afgrøder

 

Disclaimer notice  Ι  Privatlivspolitik