Forside ProdukterAfgrøderFMC NyhederTeknisk service
Om FMCKontakt
Du er her: FMC Agricultural Solutions Afgrøder Raps Glyfonova® Accelerator til vinterraps

Glyfonova® Accelerator til vinterraps


Før høst af korsblomstrede afgrøder

(Vår- og vinterraps, sennep og rybs).

 

Til bekæmpelse af kvik og tokimbladet ukrudt samt nedvisning. 

 

Sprøjtningen udføres, når vandindholdet i frøene er under 30%. Dette stadie ind- træffer normalt, når størsteparten af skulperne i rapsen er gulgrønne og gulbrune og enkelte sorte frø. Sprøjtetidspunktet vil indtræde 2-4 dage før normal skårlægning.

 

Behandlede afgrøder høstes direkte mellem 14 og 21 dage efter sprøjtning. 

 

Behandlingsfrist: 10 dage 

 

Behandlingsområde: Alt korsblomstret med undtagelse af korsblomstret til fremavl. 

 

Dosering:

Kvik samt andet ukrudt : 2,4 l/ha 

Nedvisning raps, sennep og rybs: 3,2 l/ha 

 

Vandmængde: 100-150 l/ha 

 

 Anbefaling

 

Afgrøder

 

Disclaimer notice  Ι  Privatlivspolitik