Forside ProdukterAfgrøderFMC NyhederTeknisk service
Om FMCKontakt
Du er her: FMC Agricultural Solutions Afgrøder Øvrige afgrøder Glyfonova® Accelerator til selektiv ukrudtsbekæmpelse med specielt udstyr

Glyfonova® Accelerator til selektiv ukrudtsbekæmpelse med specielt udstyr


Selektiv bekæmpelse af stort ukrudt i alle afgrøder med specielt udstyr

 

Ukrudtsroer og andet stort ukrudt bekæmpes med en 40% opløsning (2 dele Glyfonova® Accelerator og 3 dele vand), når ukrudtet er 10-15 cm højere end af- grøden. Denne opløsning af Glyfonova® Accelerator udbringes med påstrygnings- udstyr, f.eks. Weed-Wiper, som påstryger opløsningen på ukrudtets blade og stængler uden at berøre afgrøden.

 

Den bedste effekt på ukrudtsroer opnås ved 2 behandlinger udført i modsatte ret- ninger. Anden behandling kan evt. foretages 3-4 uger senere. Skræpper, tidsler m.m. på f.eks. græsarter bekæmpes bedst lige før begyndende blomstring. Påstrygningsudstyret indstilles således, at det rammer de planter, der skal bekæmpes, mindst 5-10 cm over afgrødens top uden at berøre afgrøden.

 

Ukrudtsroer, stokløbere og andet ukrudt bør på behandlingstidspunktet være i aktiv vækst. Planter, som er begyndt at få træagtig vækst, er vanskelig at bekæmpe. Kommer kulturplanterne i berøring med opløsningen, bliver også disse bekæmpet. Undgå dryp under behandlingen.

 

Følg også vejledning for påstrygningsudstyret.

 

Selektiv bekæmpelse med håndudstyr

Ukrudt kan bekæmpes med en 40% opløsning af Glyfonova® Accelerator (2 dele Glyfonova® Accelerator og 3 dele vand) med et håndbåret påstrygningeudstyr, f.eks. Weed-Wiper.

 

Bredbladet ukrudt bekæmpes bedst lige før begyndende blomstring. Kommer kulturplanter eller prydplanter i berøring med opløsningen, kan disse skades betydeligt. Anbefaling

 Produkter

 

Teknisk service

Disclaimer notice  Ι  Privatlivspolitik