Forside ProdukterAfgrøderFMC NyhederTeknisk service
Om FMCKontakt
Du er her: FMC Agricultural Solutions Afgrøder Øvrige afgrøder Glyfonova® Accelerator til nedvisning af græs

Glyfonova® Accelerator til nedvisning af græs


Græs før sidste slæt

Glyfonova® Accelerator anvendes til bekæmpelse af kvik og kulturgræsser inden høst af sidste slæt.

 

Afgrøden kan anvendes til hø, afgræsning, staldfodring, ensilering eller pillefabrikation. Græsset og kvikken (kvik 3-6 aktive blade) bør være veludviklet, i god vækst og 15-20 cm høj på behandlingstidspunktet.Ved kvikbekæmpelse på intensivt dyrkede græsarealer, særligt i kraftige rajgræsmarker, bør man nøje følge kvikkens udvikling. Kvikken bør have samme højde som græsset - vær sikker på, at kvikken ikke er dækket af afgrøden. Snarest muligt efter behandlingsfristens udløb (10 dage) høstes græsset.Ved begyndende gulfarvning og nedvisning af græsset begynder udbyttet at falde. Nedvisningen er afhængig af temperatur og vejrforhold. Der kan gå op til 3 uger, før begyndende nedvisning kan iagttages.

 

Dosering: 3,2 l/ha

Vandmængde: 100-150 l/ha 

 

Omlægning af græs

Før en eventuel direkte såning bør græsset samt andet plantemateriale altid fjernes fra marken bedst muligt. Dette kan ske allerede 10 dage efter behandling.

 

Dosering:

Kvik og andre bredbladede græsarter: 3,2 l/ha

Rødsvingel, engrapgræs og andre smalbladede græsarter: 4-4,8 l/ha

 

Vandmængde: 100-150 l/ha Anbefaling

 Produkter

 

Teknisk service

Disclaimer notice  Ι  Privatlivspolitik