Forside ProdukterAfgrøderFMC NyhederTeknisk service
Om FMCKontakt
Du er her: FMC Agricultural Solutions Afgrøder Øvrige afgrøder Glyfonova® 450 Plus til selektiv ukrudtsbekæmpelse med specielt udstyr

Glyfonova® 450 Plus til selektiv ukrudtsbekæmpelse med specielt udstyr


Afgrøde

Skadevolder

Dosis l./ha.

Stadium

Selektiv ukrudtsbekæmpelse med specielt udstyr (weed-wiper)

Skræppe

Spildplanter af sukkerroer

Tidsler

Højdeafvigere i græsfrømarker

0 l.

Forår eller efterår

 

Bemærkninger:

Ukrudtsroer og andet stort ukrudt bekæmpes med en 40% opløsning (2 dele Glyfonova® 450 Plus og 3 dele vand), når ukrudtet er 10-15 cm højere end afgrøden. Denne opløsning af Glyfonova® 450 Plus udbringes med påstrygningsudstyr, for eksempel Weed-Wiper, som påstryger opløsningen på ukrudtets blade og stængler uden at berøre afgrøden.

 

Den bedste effekt på ukrudtsroer opnås ved 2 behandlinger udført i modsatte retninger. Anden behandling kan evt. foretages 3-4 uger senere. Skræpper, tidsler og græsarter bekæmpes bedst lige før begyndende blomstring.

 

Påstrygningsudstyret indstilles således, at det rammer de planter, der skal bekæmpes, mindst 5-10 cm over afgrødens top uden at berøre afgrøden. Ukrudtsroer, stokløbere og andet ukrudt bør på behandlingstidspunktet være i aktiv vækst.

 

Planter, som er begyndt at få træagtig vækst, er vanskelig at bekæmpe. Kommer kulturplanterne i berøring med opløsningen, bliver også disse bekæmpet.

 

Undgå dryp under behandlingen.

 

Følg også vejledning for påstrygningsudstyret.

 Anbefaling

 


Produkter

 

Teknisk service

Disclaimer notice  Ι  Privatlivspolitik