Forside ProdukterAfgrøderFMC NyhederTeknisk service
Om FMCKontakt
Du er her: FMC Agricultural Solutions Afgrøder Øvrige afgrøder Glyfonova® 450 Plus til nedvisning af græs

Glyfonova® 450 Plus til nedvisning af græs


Afgrøde

Skadevolder

Dosis l./ha.

Stadium

Nedvisning af græs

Kulturgræsarter

Kvik

3,2 l.

Forår eller efterår

 

Bemærkninger:

Glyfonova® 450 Plus anvendes til bekæmpelse af kvik og kulturgræsser inden høst af sidste slæt.

 

Afgrøden kan anvendes til hø, afgræsning, staldfodring, ensilering eller pillefabrikation.

 

Græsset og kvikken (kvik 3-6 aktive blade) bør være veludviklet, i god vækst og 15-20 cm høj på behandlingstidspunktet.

 

Ved kvikbekæmpelse på intensivt dyrkede græsarealer, særligt i kraftige rajgræsmarker, bør man nøje følge kvikkens udvikling. Kvikken bør have samme højde som græsset - vær sikker på, at kvikken ikke er dækket af afgrøden. Snarest muligt efter behandlingsfristens udløb (10 dage) høstes græsset. Ved begyndende gulfarvning og nedvisning af græsset begynder udbyttet at falde. Nedvisningen er afhængig af temperatur og vejrforhold. Der kan gå op til 3 uger, før begyndende nedvisning kan iagttages.

 

Dosering: 3,2 l./ha.

 Anbefaling

 


Produkter

 

Teknisk service

Disclaimer notice  Ι  Privatlivspolitik