Forside ProdukterAfgrøderFMC NyhederTeknisk service
Om FMCKontakt
Du er her: FMC Agricultural Solutions Afgrøder Korn Saracen® Delta til Græsfrø

Saracen® Delta til Græsfrø


Tabel 1 - Brugsanvisning

Må kun bruges til ukrudtsbekæmpelse i landbrugsafgrøder.

Brugsanvisningens doseringer må ikke overskrides.

Anvendelse Ukrudt Dosering ml/ha

Græsfrø
BBCH 20-29

Se tabel 2

50-75

Græsfrø
BBCH 30-32

75-100

Bemærkninger: Saracen® Delta må bruges én gang i vækstsæsonen.

Tabel 2 - Ukrudtsspektrum

Effekt Ukrudtsarter

Meget god effekt
(91-100%)

Fuglegræs, hyrdetaske, lugtløs kamille, forglemmigej, skive kamille, nat limurt, bleg pileurt, fersken pileurt, storkenæb, kornvalmue, snerlepileurt, agersennep, haremad, kornblomst, burresnerre, pengeurt, raps, agerstedmoder

God effekt
(81-90%)

Hanekro, mark ærenpris, storkronet ærenpris, sort natskygge

Nogen effekt
(70-80%)

Vedbend ærenpris, SU resistent fuglegræs, vej pileurt, rød tvetand, alm. brandbæger, hvidmelet gåsefodAnbefaling

 

Produkter

 

Teknisk service

Disclaimer notice  Ι  Privatlivspolitik