Forside ProdukterAfgrøderFMC NyhederTeknisk service
Om FMCKontakt
Du er her: FMC Agricultural Solutions Afgrøder Korn Riza 200® EC til Vårhvede

Riza 200® EC til Vårhvede


Brugsanvisning

Må kun bruges til bekæmpelse af svampesygdomme i landbrugsafgrøder.

Brugsanvisningens doseringer må ikke overskrides.

Afgrøde Sygdomme Timing Dosis l/ha

Vårhvede
BBCH 30-71

God effekt på meldug**, gulrust, brunrust, og hvedebrunplet, moderat effekt på hvedegråplet, hvedebladple og aksfusarium Ved første symptomer eller efter risikovurdering Max 1,25 l/ha Riza® 200 EC per sæson udbragt af 1 eller 2 gange*

*: Der må maksimalt anvendes 1,25 l/ha Riza® 200 EC/vækstår (2 sprøjtninger af 0,63 l/ha), svarende til 250g/ha tebuconazol.

**: God bekæmpelse kan forventes, hvis behandlingen er udført forebyggende. Kun moderate effekter kan forventes, hvis behandlingen er kurativ.Anbefaling

 
Produkter

 

Teknisk service

Disclaimer notice  Ι  Privatlivspolitik