Forside ProdukterAfgrøderFMC NyhederTeknisk service
Om FMCKontakt
Du er her: FMC Agricultural Solutions Afgrøder Korn Glyfonova® Accelerator til vinterbyg

Glyfonova® Accelerator til vinterbyg


Anbefaling:


Agrøde Skadevolder Dosis l./ha. Stadium
Vinterbyg før høst

Kvik

Tagrør

Tokimbladet ukrudt

1,6-2,4 l. Senest 10 dage før høst

Bemærkninger:

Glyfonova® Accelerator anvendes til bekæmpelse af kvik, tagrør og tokimbladet ukrudt 10 dage før høst.

Kvikken bør ved sprøjtetidspunktet være i aktiv vækst.

 

Specielt ved anvendelse af den meget lave dosering (1,6 l./ha.) er det meget vigtigt, at sprøjtebetingelser og -teknik er de bedst mulige.

 

Ved forekomst af tagrør og tokimbladet ukrudt anvendes højere dosering.

 

Sprøjtning udføres, når kernerne er hårde og vanskelige at dele med en fingernegl.

 

Dette udviklingstrin svarer til stadium 87. På dette tidspunkt vil vandindholdet i kernerne være 30% eller derunder.

 

Halmen må gerne bruges som foder og strøelse.

 

Vær opmærksom på, at der i forbindelse med behandling af korn til brød, kan eksistere aftale om restriktion med hensyn til brug af glyphosat.

 

Behandlingsfrist: 10 dage.

 

Behandlingsområde: Alt korn med undtagelse af korn til fremavl.

 

Dosering: Kvikmængde mindre end 25 skud pr. m2: 1,6 l./ha.

 

Kvikmængde mere end 25 skud pr. m2: 2,4 l./ha.

 

Agrøde Skadevolder Dosis l./ha. Stadium
Stub

Kvik

Spildkorn

Tokimbladet ukrudt

1,2-3,2 l. Efter høst på småt ukrudt i vækst

Bemærkninger:

Bekæmpelse af kvik og tokimbladet ukrudt samt genspiret korn.

 

Doseringen på 2,4 l./ha. kan anvendes, når følgende betingelser er til stede: Høj luftfugtighed, Temperatur over 15°C, Højt vejr (solskin) fra sprøjtetidspunkt (formiddag) til aften, Under 25 kvikskud/m2.

 

Halmen bør fjernes straks efter høst, således at kvikken kan komme i god vækst.

 

Når kvikken har 3-6 aktive blade og er ca. 15-20 cm høj, kan der behandles med Glyfonova® Accelerator.

 

I tilfælde af at halmen snittes efter høst, må den snittes fint og fordeles godt for at få optimal effekt over hele marken.

 

Behandling med Glyfonova® Accelerator bør altid foretages på ubearbejdet jord efter høst, når ukrudtet er i god vækst og har passende udvikling.

 

Undgå ved høst at sætte for høj stub, som kan forringe den aktive genvækst af kvikken.

 

En stubbehandling kan foretages til langt hen på året, så længe klimaforholdene tillader det.

 

Enkelte frostnætter med temperaturer ned til ÷3°C før sprøjtning vil ikke have indflydelse på virkningen.

 

Jordbearbejdning kan påbegyndes 10 dage efter behandlingen.

 

Dosering Genfremspiret korn og andet ukrudt: 1,2-1,6 l./ha.

 

Kvik: 2,4-3,2 l./ha.


Anbefaling

 


Afgrøder

 

Disclaimer notice  Ι  Privatlivspolitik