Forside ProdukterAfgrøderFMC NyhederTeknisk service
Om FMCKontakt
Du er her: FMC Agricultural Solutions Afgrøder Korn Foxtrot® til rug

Foxtrot® til rug


Anbefaling:


Skadevolder Dosis l./ha. Stadium

Agerrævehale

Vindaks

0,8-1 l. Foxtrot® +
0,15 l. Sprede-klæbemiddel
Efterår på ukrudtets stadium 12-14 (2-4 løvblade)

Bemærkninger:

Når agerrævehale og vindaks er fremspiret og har ca. 2 blade.

 

Ved efterårsbehandling bør dagtemperaturen være over 5 °C, og der må ikke sprøjtes ved udsigt til nattefrost.

 

Efter enhver behandling i efteråret bør marken efterses tidligt forår for evt. nyfremspiret eller overlevet ukrudt.

 
Skadevolder Dosis l./ha. Stadium

Agerrævehale

Flyvehavre

Vindaks

0,8-1 l +
0,15 l Sprede-klæbemiddel
Forår når græsser er i god vækst

Bemærkninger:

Agerrævehale og vindaks: Foxtrot® udsprøjtes i foråret, så snart græsukrudtet er i god vækst og der ikke er udsigt til nattefrost.

 

Flyvehavre: Overlevet og nyfremspiret flyvehavre bekæmpes, når nyfremspiret flyvehavre har nået vækststadie 16, BBCH og er i god vækst uden udsigt til nattefrost.

 

Vinterbyg, vinterrug og triticale må ikke behandles senere end vækststadie 30, BBCH.

 

Vinterhvede må ikke behandles senere end vækststadie 39, BBCH.
 


Anbefaling

 
Afgrøder

 

Disclaimer notice  Ι  Privatlivspolitik