Forside ProdukterAfgrøderFMC NyhederTeknisk service
Om FMCKontakt
Du er her: FMC Agricultural Solutions Afgrøder Græsmarker Glyfonova® Accelerator til græs

Glyfonova® Accelerator til græs


Græs før sidste slæt 

Glyfonova® Accelerator anvendes til bekæmpelse af kvik og kulturgræsser inden høst af sidste slæt.

 

Afgrøden kan anvendes til hø, afgræsning, staldfodring, ensilering eller pillefabrikation. Græsset og kvikken (kvik 3-6 aktive blade) bør være veludviklet, i god vækst og 15-20 cm høj på behandlingstidspunktet. Ved kvikbekæmpelse på intensivt dyrkede græsarealer, særligt i kraftige rajgræsmarker, bør man nøje følge kvikkens udvikling. Kvikken bør have samme højde som græsset - vær sikker på, at kvikken ikke er dækket af afgrøden. Snarest muligt efter behandlingsfristens udløb (10 dage) høstes græsset.Ved begyndende gulfarvning og nedvisning af græsset begynder udbyttet at falde. Nedvisningen er afhængig af temperatur og vejrforhold. Der kan gå op til 3 uger, før begyndende nedvisning kan iagttages. 

 

Dosering: 3,2 l/ha

Vandmængde: 100-150 l/ha 

 

Omlægning af græs

Før en eventuel direkte såning bør græsset samt andet plantemateriale altid fjernes fra marken bedst muligt. Dette kan ske allerede 10 dage efter behandling.

 

Dosering:

Kvik og andre bredbladede græsarter: 3,2 l/ha

Rødsvingel, engrapgræs og andre smalbladede græsarter: 4-4,8 l/ha

 

Vandmængde: 100-150 l/ha 

 

Direkte såning

Anvendes direkte såning efter en behandling med GLYFONOVA® ACCELERATOR, fjernes halm og andet plantemateriale. Ved sprøjtning umiddelbart efter en direkte såning kræves det, at udsæden er godt dækket. Ny fremspiret tokimbladet ukrudt bekæmpes effektivt ved en dosering på 1,2 l/ha, mens der for kvikkontrol bør anvendes 2,4-3,2 l/ha. 

 

Dosering:

Tokimbladet enårigt ukrudt: 1,2 l/ha

Kvik: 2,4-3,2 l/ha 

 

Vandmængde: 100-150 l/ha Anbefaling

 

Afgrøder

 

Disclaimer notice  Ι  Privatlivspolitik